The Innovative Software Company

Využití sběru dat pro hodnocení pracovníků

Využití sběru dat pro hodnocení pracovníků

Projekt pomáhá provádět spravedlivé hodnocení pracovníků prostřednictvím automatizace a objektivizace sběru dat. Tento způsob lze provádět nejen u dělníků, ale i údržby a vedoucích zaměstnanců. Hodnotí se nejen kvalita a kvantita, ale mnoho dalších souvisejících aspektů (doba seřízení, doba oprav, zmetkovitost, ...)