The Innovative Software Company

Reference

Kingspan, a.s.

 • Správa SQL serveru Firebird
 • Optimalizace algoritmů pro automatizované rozložení panelů do balíků (minimalizace metrů palet, minimalizace balíků atd.)
 • Údržba a rozvoj technologického informačního systému
 • Prohlášení o shodě
 • Napojení sběru dat z PLC do systému APLIED STATS
 • Koordinace systémové integrace nových linek
 • Super fast vizualizace výrobní linky
 • Měření šavlovitosti plechu
 • Úprava typu řezu
 • Centrální MES systém pro CEER
 • Zabezpečení komunikace se strojem PuMa
 • Propojení SAP se systémem MASA
 • Připojení Kingspan Oy do MASA III systému
 • SPC - Chemistry historian
 • Aplikace pila a stohovač - řešení na míru ve spolupráci s firmou Hennecke
 • Vyvinutí rozhraní pro informační systém SG enterprise
 • Úprava systému řezu panelu
 • Integrace profilovací stolice pro profily tvaru x-dek do výrobní linky
 • Připojení Kingspan Felsolajos do MASA III systému

www.kingspan.com

Ball Aerosol Packaging

 • Instalace, rozvoj a údržba systému MASA
 • Repase elektro výzbroje vodní tlakovky s napojením na systém MASA
 • Napojení měřicích přístrojů (posuvky, úchylkoměry, mikrometry, váhy, jednoúčelové testery) do systému MASA
 • Elektronické výrobní příkazy
 • Vývoj měřícího přístroje na měření porosity
 • Vývoj a úprava aplikací pro řízení zony pro třídění výrobků
 • Otočný mechanismus pro přístroj Keyence včetně rotačního otáčení
 • Realizace plánovací tabule v systému MASA
 • Projekt Upozornění na požár
 • Projekt Přivolání technika
 • Připojení dopravního systému a aplikátoru do systému MASA III - spolupráce s fy KODYS
 • Rozšíření přístroje Keyence o rotační mechanismus a ukládání dat

Případové studie

 • Automatizace mezioperační kontroly kvality
 • Snadné rozšíření vstupů PLC s optickým oddělením
 • Využití sběru dat pro hodnocení pracovníků

ČZ, a.s. - Divize Slévárna hliníku

 • Vyhodnocení poměru nového a vratného materiálu v tavící peci STRIKO včetně integrace do MASA aplikace
 • Správa SQL serveru Firebird
 • Připojení vysokotlakého lisu FRECH DAK 500 se systémem DATAVARIO do systému MASA
 • Konzultace při realizaci měření
 • Připojení nízkotlakých lisů do systému MASA
 • Připojení nové pece Elsklo typ RKL 1000 TS do systému MASA

Případové studie

 • Připojení dvou nízkotlakých licích strojů do systému MASA
 • Vyhodnocení poměru nového a vratného materiálu v tavící peci

MORAVIA CANS a.s.

 • Instalace, rozvoj a údržba systému MASA
 • Napojení měřicích přístrojů (posuvky, úchylkoměry, mikrometry, váhy, jednoúčelové testery) do systému MASA
 • Napojení měřicích laboratoří do systému MASA
 • Implementace evidence nástrojů z laseru Lintech do systému MASA
 • Připojení nových výrobních linek do systému MASA
 • Měření spotřeby energií
 • Integrace výrobní linky do MES systému na úrovni PLC - vývoj náhrady za klasické centrální PLC

Případové studie

 • Automatizace mezioperační kontroly kvality
 • Snadné rozšíření vstupů PLC s optickým oddělením

Toray Textiles Central Europe s.r.o.

 • Instalace, rozvoj a údržba systému MASA. Systém slouží k dokladování výrobních podmínek airbagové tkaniny s návazností na laboratorní zkoušky a vystavování certifikátů.
 • Připojení laboratorních přístrojů k SPC modulu
 • Integrace přístroje Keyence do systému MASA
 • Projekt Waterless plates - napojení přístroje Keyence do MASA III systému, komunikace se systémem QAD, navržení speciálních měřících stolů
 • Připojení klimatizačních jednotek Johnsons Control do MASA III systému

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Válcovna Bohumín

 • Školení obsluhy informačního systému pro plánování a řízení výroby na univerzální trio stolici
 • Vývoj aplikace pro evidenci a vyhodnocení válců na univerzální trio stolici
 • Vývoj SW pro vyhodnocení teplot provalků

SICO RUBENA s.r.o.

 • Nahrazení systému sběru dat QUARD
 • Napojení nového systému na systém HELIOS GREEN
 • Nahrazení industriálního počítače za PLC

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

 • Implementace OS Linux (jádro 2.6) na zákaznický hardware: Bootloader, ovladače zařízení, mini-distribuce na míru

DEL a.s.

 • Administrace sítě, poradenství v oblasti IT
 • Vývoj nových ASP.NET modulů

Synergit s.r.o.

 •  SW pro řízení linek závodů Kingspan

RAJMONT s.r.o.

 • Programování Indramat CLM

www.rajmont.cz

Cellthera s.r.o.

 • Monitorování mrazících boxů

AUTEL, a.s.

 • Napojení nůžek Sontag na řídicí systém

www.autel.cz

AUTMES s.r.o.

 • Úprava komunikace PLC

www.autmes.cz