The Innovative Software Company

Základní charakteristika

Aplikace pro zálohování datových bloků Z PLC řady 200, 300, 400 a 1200 přes ethernetové rozhraní. Program byl vyvinut z důvodu automatického vymazání datových bloků v centrále S7-1200 aplikací TIA 10 sp2 při přehrání programu. Aplikaci lze využít k prosté záloze datových bloků do souboru a pozdějšímu nahrání zpět do centrály (receptury, nastavení atd.).

Vlastnosti

  • Zálohování obsahu databloků z PLC Siemens S7-200, S7-300/400, S7-1200 přes ethernetové rozhraní
  • Protokol ISO TCP/IP - S7 komunikace
  • Záloha dat do txt souborů
  • Aplikace je distribuována volně pro komerční i nekomerční použití

Příklad zálohy dat z S7-1200

  • Nastavit parametry projektu viz. screenshot aplikace výše a v menu PLC, read data načíst data z centrály.
  • Přehrát požadovaný program do PLC (vymažou se data v datablocích).
  • Přehrát zálohovaná data z aplikace do PLC.
  • Zapnout PLC do módu run.
Verze produktů Objednací číslo
7Backup 2 Freeware