The Innovative Software Company

Základní charakteristika

Osminásobný optický oddělovač slouží ke galvanickému oddělení signálů na vstupu do PLC. Lze využít všude tam, kde by mohlo dojít ke vzniku zemních smyček, spojení obvodů SELV a PELV a dalším problémům spojených s propojením elektricky nekompatibilních zařízení. Oddělovač je určen do průmyslového prostředí. Pro snadnou montáž do rozvaděče je opatřen systémem pro připevnění na DIN lištu o šířce 35 mm. Pro připojení vodičů slouží masivní dvoupatrová svorkovnice. Výhodou oddělovače je, že nepotřebuje žádné externí napájení pro svůj chod. Každý vstup je opatřen zelenou LED signalizující aktivitu vstupu. Každá čtveřice výstupů má společné napájení - svorka L+.

Verze 8xOPTOC-M má v emitorech výstupních tranzistorů zapojenou diodu, díky níž je umožněno spojovat jednotlivé výstupy dohromady, a tak řadit optický oddělovač do multiplexeru po čtyřech vstupech, což umožní snadné rozšíření vstupů nadřazené jednotky. Při využití této možnosti u osminásobného optického oddělovače lze ušetřit 4 vstupy, u dvou osminásobných optických oddělovačů v konfiguraci 4x4 jich potom lze ušetřit 12.

Vlastnosti

  • Galvanické oddělení jednotlivých signálů
  • Vstup: 8x samostatný izolovaný
  • Výstup: 2 x 4 otevřený emitor
  • Maximální frekvence 10 kHz
  • Verze 8xOPTOC-M má možnost multiplexeru
Verze produktů Objednací číslo
Klasický optický oddělovač 24V verze 8xOPTOC
Klasický optický oddělovač 12V verze 8xOPTOC12
Optický oddělovač s možností multiplexeru 24V verze 8xOPTOC-M
Optický oddělovač s možností multiplexeru 12V verze 8xOPTOC12-M

Příklady použití

1. 8xOPTOC - klasický optický oddělovač

Pro každý vstupní signál jsou určeny dvě svorky Ix a Mx. Výstup je na svorkách Qx a na L+/A musí být přivedeno napětí 24 V (stačí pouze na jednu svorku ze čtyř dostupných). Takto připravený optický oddělovač lze propojit např. s PLC S7/200.

Pozor: Nelze v žádném případě tuto verzi použít ve funkci multiplexeru, hrozilo by poškození výstupních obvodů.

2. 8xOPTOC12 - 12 V verze optického oddělovače

V případě, že potřebujete oddělit signály o napětí 12 V, je pro vás k dispozici tato verze optického oddělovače. Jeho základní vlastnosti jsou:

  • Galvanické oddělení elektrických signálů
  • Převodník napětí z 12 V na např. 24 V

Pozor: Nelze v žádném případě tuto verzi použít ve funkci multiplexeru, hrozilo by poškození výstupních obvodů.


3. 8xOPTOC-M - optický oddělovač s možností multiplexeru

Při použití optického oddělovače v multiplexeru se vstupní část zapojí stejně jako v předešlém bodě. U výstupní části se svorky L+/A připojí na výstupy řídicí jednotky např. PLC. Dvojice vstupů Q0 a Q4, Q1 a Q5, Q2 a Q6, Q3 a Q7 se propojí dohromady a přivede na vstupy řídicí jednotky. Tato verze je plně kompatibilní s verzí 8xOPTOC.

Popis svorek

Vysvětlivky
I0 – I7 vstupy
Q0 - Q7 výstupy
M záporný pól 0V
L+ kladný pól 24V
A0, A1 adresní vodiče při použité optického oddělovače jako multiplexeru

Parametry

Základní parametry společné všem verzím
Počet vstupů 8
Počet výstupů 8
Maximální frekvence 10kHz
Izolační napětí mezi vstupy a výstupy Uiso max = 500V
Provozní teplota 0 °C do 70 °C
Způsob montáže na DIN lištu 35 mm
Rozměry (ŠxVxH) 50x92x69 mm
Hmotnost 130 g
Parametry verze 8xOPTOC
Barva pouzdra LED zelená
VSTUP
Parametry vstupu 8 x samostatně izolovaný
Vstupní proud IF = (Ui - 3.4)/1.5 [mA], kde Ui je vstupní napětí
Typ. Max.
Vstupní napětí 24V 30V
Vstupní proud 13.7 mA 17.7 mA
Výstupní proud 11mA 14.2mA
VÝSTUP
Parametry výstupu 2 x 4 otevřený emitor
Výstupní proud I = IF*0.8
Maximální výstupní napětí 30V
Maximální závěrné výstupní napětí 6V
Parametry verze 8xOPTOC12
Barva pouzdra LED žlutá
VSTUP
Parametry vstupu 8 x samostatně izolovaný
Vstupní proud IF = (Ui - 3.3)/0,56 [mA], kde Ui je vstupní napětí
Typ. Max.
Vstupní napětí 12V 16V
Vstupní proud 15.5 mA 22.7 mA
Výstupní proud 12.4 mA 18.2mA
VÝSTUP
Parametry výstupu 2 x 4 otevřený emitor
Výstupní proud I = IF*0.8
Maximální výstupní napětí 30V
Maximální závěrné výstupní napětí 6V
Parametry verze 8xOPTOC-M
Barva pouzdra LED zelená
VSTUP
Parametry vstupu 8 x samostatně izolovaný
Vstupní proud IF = (Ui - 3.4)/1.5 [mA], kde Ui je vstupní napětí
Typ. Max.
Vstupní napětí 24V 30V
Vstupní proud 13.7 mA 17.7 mA
Výstupní proud 11mA 14.2mA
VÝSTUP
Parametry výstupu 2 x 4 otevřený emitor
Výstupní proud I = IF*0.8
Maximální výstupní napětí 30V
Maximální závěrné výstupní napětí 80V
Parametry verze 8xOPTOC12-M
Barva pouzdra LED žlutá
VSTUP
Parametry vstupu 8 x samostatně izolovaný
Vstupní proud IF = (Ui - 3.3)/0.56 [mA], kde Ui je vstupní napětí
Typ. Max.
Vstupní napětí 12V 16V
Vstupní proud 15.5 mA 22.7 mA
Výstupní proud 12.4 mA 18.2mA
VÝSTUP
Parametry výstupu 2 x 4 otevřený emitor
Výstupní proud I = IF*0.8
Maximální výstupní napětí 30V
Maximální závěrné výstupní napětí 80V