The Innovative Software Company

Statistical process control - SPC

SPC - Statistická regulace procesu je metoda regulace kvality, která používá statistické metody. SPC se používá k monitorování a řízení procesu. Sledování a regulace procesu zajišťuje využití plného potenciálu procesu, kdy můžeme dosáhnout co nejvíce vyhovujícího produktu s minimálním odpadem a zmetky. SPC lze použít na jakýkoli proces, kde lze měřit výstup "vyhovující produkt" (technické parametry výrobku). Hlavním nástrojem používaným v SPC je regulační diagram. Příkladem procesu, kde se používá SPC, jsou výrobní linky.

Výhodou SPC nad jinými metodami řízení kvality je, že zdůrazňuje včasné odhalení a prevenci problémů spíše než nápravu problémů po jejich vzniku.
Kromě snížení odpadu může SPC vést ke zkrácení doby potřebné k výrobě produktu. SPC snižuje pravděpodobnost, že konečný produkt bude muset být přepracován.

Aplikace SPC zahrnuje tři hlavní fáze činnosti:

  • Porozumění procesu a specifikace limitů
  • Odstranění přidělených (speciálních) zdrojů variability, aby byl proces stabilní
  • Sledování probíhajícího výrobního procesu za pomoci regulačních diagramů za účelem zjištění významných změn průměru nebo odchylky