The Innovative Software Company

Overall Equipment Effectiveness - OEE

OEE - Celková efektivnost zařízení je kvantitativním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení. Poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení. Zahrnuje v sobě více složek ovlivňujících celkovou efektivnost, které lze samostatně vyhodnotit.

OEE je funkce ztrát způsobena prostoji, ztrátami rychlosti vlivem redukované rychlosti nebo krátkodobých prostojů a také nízkou kvalitou vyráběných výrobků (ztrátami kvality). Metodicky vychází z koncepce 6 velkých ztrát na zařízení.


6 hlavních ztrát na stroji

Prostoje

1. Poruchy vyplývající z chyb na zařízení

2. Seřizování a ustavování (výměna přípravku, nástroje apod.)

Ztráty rychlosti

3. Nečinnost a malé přestávky (abnormální činnost senzorů, blokování ve skluzech apod.)

4. Redukce rychlosti (nesoulad mezi navrženou a skutečnou rychlostí zařízení)

Chyby

5. Chyby v procesech a oprava (zmetky a nedostatky v kvalitě výrobků, které potřebují opravu)

6. Redukce času mezi startem stroje a stabilním provozem

Hodnota OEE 100% představuje dokonalou produkci, kdy se vyrábí pouze kvalitní produkty, tak rychle, jak lze, bez odstávky. Hodnota OEE se v našich podmínkách pohybuje na průměrné úrovni 30 až 60%. Mnohé podniky světové třídy dosahují po úspěšné realizaci TPM hodnoty 85%. OEE hodnota dává první informaci o možných potenciálech pro zlepšování zařízení. Podle pravidla 80:20 můžeme pomocí cílených akcí na 20% příčin ztrát odstranit až 80% všech prostojů.

OEE = Availability x Performance x Quality

Availability (dostupnost)
Poměr mezi výrobním časem a disponibilním časem. Výrobním časem se myslí doba, kdy je zařízení v chodu. Disponibilním časem se pak myslí očekávaná doba chodu zařízení.

Performance (výkon)
Poměr mezi skutečným výstupem a plánovaným výstupem.

Quality (kvalita)
Poměr mezi výstupem kvalitních výrobků a výstupem všech výrobků.

 

Zdroj: http://mescentrum.cz/