The Innovative Software Company

Řízení a optimalizace výroby s napojením na podnikové informační systémy

Řízení a optimalizace výroby s napojením na podnikové informační systémy

Případová studie použití Firebird SQL – studie o použití Firebirdu jako základu pro systém MASA II.

Publikováno: http://firebirdsql.org/.