The Innovative Software Company

Připojení dvou nízkotlakých licích strojů do systému MASA

Připojení dvou nízkotlakých licích strojů do systému MASA

Případová studie k projektu Připojení nízkotlakých licích strojů realizovanému v ČZ a.s. Cílem projektu je poskytnutí komplexního pohledu na fungování a využití nízkotlakých licích strojů instalovaných ve slévárně hliníku.

Publikováno:
http://www.blaja.cz/archiv-clanku/automatizace-mezioperacni-kontroly-kvality.html