The Innovative Software Company

Základní charakteristika

Aplikace DataCross je určena pro sběr dat z různých zařízení nebo datových úložišť, jako jsou PLC, datové koncentrátory nebo třeba MS Access mdb soubory. Pro jednotlivé typy přístupů k datům využívá tzv. providery.

Přístup k paměti DataCrossu je stejný, jakoby se jednalo o S7-300 CPU a data byla uložena jako jeho databloky. Dále je zde možnost skriptování v PascalScriptu, kde je možné naprogramovat vlastní předzpracování dat (výpočty, filtrace, transformace dat) nebo i vlastního providera.

Vlastnosti

Aplikace pro čtení dat z různých typů PLC a datových zdrojů:

  • Siemens SIMATIC S7/300, S7/400 Ethernet (ISOTCP/S7)
  • Indramat CLM
  • Siemens S5/AS511
  • Elekt Labs Measurement Acquisition Protocol (ELMAP)
  • IBHLink (S7/300, S7/400)
  • MS Access mdb files

Aplikace umožňuje data ukládat do SQL databází (podpora pro MASA databázi) nebo k nim přistupovat přes ISOTCP/S7 protokol, například přes Siemens OPC server.

Verze produktů Objednací číslo
Plná verze DataCross DataCross
Lite verze DataCross Freeware

Globální sdílená paměť

DataCross se na síti jeví jako S7-300 CPU a je možné k němu přistupovat přes ISOTCP/S7 protokol (například pomocí OPC serveru). Data v něm jsou uložena v globální sdílené paměti, která představuje databloky simulovaného PLC. Ty se nakonfigurují podle potřeb úlohy v datacross.ini souboru u jednotlivých providerů.

Provideři

Provider umožňuje přístup ke konkrétnímu zdroji dat. Provider může sloužit jak ke čtení nebo zápisu dat, tak k předzpracování dat nebo ukládání diagnostických signálů do SQL databáze (podpora pro MASA databázi). Obecně se úloha koncipuje tak, že se provideři rozdělí na ty, kteří data načtou z potřebných zařízení a uloží je do globální sdílené paměti, a na ty, kteří data v paměti zpracují a uloží podle potřeby do jiných zařízení nebo systémů.

Seznam providerů:

Provider Popis
Access    
Umožňuje přístup k datům v databázi MS Access (.mdb soubory)
CLM_M    
Zajišťuje komunikaci s Indramat CLM
FreePort 
Komunikace pomocí ELMAP protokolu
ISOTCP   
Komunikace pomocí ISO on TCP protokolu
Math      
Umožňuje zpracovávat libovolné skripty napsané v PascalScriptu, např. přístup k   databázím, přístup k souborům, filtrace, výpočty, transformace dat, ...
NoDave  
Provider využívající knihovních funkcí LIBNODAVE pro komunikaci se Simatic S7 PLC