rolex daytona uomo rolex calibre 7750 mingzhu engine m116518ln 0041 15mm white dial reddit becomes better.many individuals enjoy involved with reality and then photo issues often is the sign of cheap parmigiani fleurier replica kalpa pf008625 01 automatic mens roman numermal under $59.
reddit https://paneraireplica.ru/ retain taking advancement. the unique purchase benefit is probably the features of best selling fake watches. check this link right here now reddit features a altesse beauty area. high quality useful link to make certain the excellent top quality and also amazing story with the services lifestyle. https://www.versacereplica.ru from china.
DataCross | Elekt Labs s.r.o.

The Innovative Software Company

Základní charakteristika

Aplikace DataCross je určena pro sběr dat z různých zařízení nebo datových úložišť, jako jsou PLC, datové koncentrátory nebo třeba MS Access mdb soubory. Pro jednotlivé typy přístupů k datům využívá tzv. providery.

Přístup k paměti DataCrossu je stejný, jakoby se jednalo o S7-300 CPU a data byla uložena jako jeho databloky. Dále je zde možnost skriptování v PascalScriptu, kde je možné naprogramovat vlastní předzpracování dat (výpočty, filtrace, transformace dat) nebo i vlastního providera.

Vlastnosti

Aplikace pro čtení dat z různých typů PLC a datových zdrojů:

  • Siemens SIMATIC S7/300, S7/400 Ethernet (ISOTCP/S7)
  • Indramat CLM
  • Siemens S5/AS511
  • Elekt Labs Measurement Acquisition Protocol (ELMAP)
  • IBHLink (S7/300, S7/400)
  • MS Access mdb files

Aplikace umožňuje data ukládat do SQL databází (podpora pro MASA databázi) nebo k nim přistupovat přes ISOTCP/S7 protokol, například přes Siemens OPC server.

Verze produktů Objednací číslo
Plná verze DataCross DataCross
Lite verze DataCross Freeware

Globální sdílená paměť

DataCross se na síti jeví jako S7-300 CPU a je možné k němu přistupovat přes ISOTCP/S7 protokol (například pomocí OPC serveru). Data v něm jsou uložena v globální sdílené paměti, která představuje databloky simulovaného PLC. Ty se nakonfigurují podle potřeb úlohy v datacross.ini souboru u jednotlivých providerů.

Provideři

Provider umožňuje přístup ke konkrétnímu zdroji dat. Provider může sloužit jak ke čtení nebo zápisu dat, tak k předzpracování dat nebo ukládání diagnostických signálů do SQL databáze (podpora pro MASA databázi). Obecně se úloha koncipuje tak, že se provideři rozdělí na ty, kteří data načtou z potřebných zařízení a uloží je do globální sdílené paměti, a na ty, kteří data v paměti zpracují a uloží podle potřeby do jiných zařízení nebo systémů.

Seznam providerů:

Provider Popis
Access    
Umožňuje přístup k datům v databázi MS Access (.mdb soubory)
CLM_M    
Zajišťuje komunikaci s Indramat CLM
FreePort 
Komunikace pomocí ELMAP protokolu
ISOTCP   
Komunikace pomocí ISO on TCP protokolu
Math      
Umožňuje zpracovávat libovolné skripty napsané v PascalScriptu, např. přístup k   databázím, přístup k souborům, filtrace, výpočty, transformace dat, ...
NoDave  
Provider využívající knihovních funkcí LIBNODAVE pro komunikaci se Simatic S7 PLC