The Innovative Software Company

Studie proveditelnosti připojení výrobního závodu Paroc do systému MASA III

Realizovali jsme studii proveditelnosti připojení finského závodu Paroc pro výrobu izolačních produktů do systému MASA III.