The Innovative Software Company

Studie proveditelnosti připojení výrobní linky v závodě Felsölajos v Maďarsku

Zpracovali jsme studii proveditelnosti připojení výrobní linky do MES systému MASA III v závodu Felsölajos v Maďarsku.