The Innovative Software Company

Zveme Vás na veletrh pracovních příležitostí pro studenty "Okno do Praxe", který se koná 4. dubna 2023 od 10 do 15 hodin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Přijďte nás navštívit a seznámit se s možnostmi uplatnění absolventů a stáží či brigád pro studenty.
Více zde: oknodopraxe.upol.cz/