The Innovative Software Company

Ochranná známka Elekt Labs

Elekt Labs je zapsaná ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky pod č. 375972 a

v Mezinárodním registru ochranných známek u Světové organizace duševního vlastnictví WIPO pod č. 1 521 103.