The Innovative Software Company

Integrace přístroje Keyence do systému MASA II

Integrace automatického měřicího stroje Keyence ve firmě Ball Aerocan CZ s.r.o. do systému MASA II. Cílem projektu bylo zajistit provázanost mezi programem Keyence a MASA tak, aby mohl být přístroj Keyence připojen k systému MASA II, který umožňuje monitorování a vyhodnocování stavu strojů, zařízení či jiných technologických celků na základě automatizovaného sběru dat. Hlavní požadavky projektu byly: automatická volba programu Keyence, automatický sběr a archivace dat z přístroje Keyence, jednotné uživatelské rozhraní, uložení práce operátora, opakovatelnost měření.