The Innovative Software Company

Rozšíření optického komparátoru Keyence

Společnost Moravia Cans a.s. se rozhodla použít naše rozšíření optického komparátoru
KEYENCE pro zlepšení kontroly kvality.
Řešení obsahuje tyto funkce:
• Automatické vyhledání měřícího programu pro aktuálně měřený výrobek v DMS MASA III
• Řízení rotačního mechanismu jenž umožní automatizovaně provést sérii měření v různých úhlech
• Uložení dat v modulu kontroly kvality systému MASA III