Prevodnik

Elekt Labs s.r.o.

Sofistikovaná řešení pro běžný den.

MASA

The profil of our firm


Elekt Labs s.r.o.is the technological firm, which targets the development and the setting of systems for the planning, optimalization and data collection at the production in the industrial enterprices since its establishement.

The firm is strictly customers needs-oriented to create stable, fast, expectable and user cheerful program/system (standart acceptance test claims the service to be able to operate the SW without training)

Our goal is to offer technical quality of the resolutions with the high added value. The resolution is proposed in the tight cooperation with the client after objective criteria no matter the actual style client to get the high-quality analysis which will be satisfy for the planed lifetime of the product while an acceptable price and servicing.

MASA - Measurement and Statistical Applications

MASA is a production information system for monitoring and evaluation of the machinery, equipment or other technological systems based on automated data collection. The aim of the application is constantly and quickly identify problem areas in order to removal and thereby contribute to substantial cost savings, increased quality and quantity of production. The principle application is built on continuous stored in a database and their subsequent processing through optional modules, or disclosure of such data for their own processing.

Basic features

MASA2
 • Instant overview of what is happening on the monitored machines.
 • Instantly available to view historical data (for the whole period of data collection).
 • Intuitive control over Web Interface.
 • Statistical data analysis.
 • Unlimited number of users - payment for the monitoring machine, not per user.
 • Simplified version as part of the visualization machine (no need server and connection to the corporate network).
 • Easy extensibility to other machines.
 • Modularity - the customer buys only what he needs. He is not forced to buy nothing more.
 • The ability to access over the Internet (encryption and authentication by username and password is commonplace).
Other activities
 • Programming of DB applications - programming of DB applications on the Firebird platform, especially in combination with connection to PLC or other technology.
 • Programming of PLC - programming of PLC Simatic from the firm Siemens with the concentration on communications and data collection from product lines and measuring instrument.
 • Development of electronics - for particular incidents when is not possible to buy ready solution we aproach our own or the job-order manufacture of electronic.
 • Solution of atypical work - work which has to be solved by means of knowledges from more specializations, or the acces at the level of the research. Typical work, which we solved:
  • Rule-based incremental parametric optimiser developed for Kingspan group
  • Analysis of temperatures of incrushes at the rolling-mill VB-UT for TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
  • Implementation of the simulating program PLC S7/300 at the net of Ethernet for Kingspan CZ
  • Connection of machines with the interface DIGIMATIC to PLC S7/200 for Ball Aerocan CZ s.r.o.
  • Polychromatic control buttons for Ball Aerocan CZ s.r.o.
  • Analysis of the rate of new material and returns(more here) for ČZ a.s.
Developmental team

Developmental team consists of top engineers, which are able to solve very exacting problems to the maximum satisfaction of clients. Their regularly participation on technical conferences the same way their projects as show evidence of their skilled level.

History

2004  Establishment of the firm. Programming of DB systems at DELPHI and ASP.NET. Realization of the connection of machines to the monitoring system MASA v ČZ a.s. - Division Aluminum foundry.

2005  Foundation of the developmental workplace in Velký Týnec. Realization of the automatic system of of temperatures of incrushes for TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. with the usage of staple of the MASA for the recording of evaluated data.

2006  First permanent employee, extention of programming PLC Simatic S7/200, first foreign orders, the membership in the technological cluster ITEKO, introduction of the system MASA in Toray Textiles Central Europe s.r.o..

2007  Inclusive deliveries of electro equipment. Completing of the installation of the automated system of managing, optimalization and disposal of production in Kingspan Sp. z o.o. (Poland) a Kingspan kft. (Hungary).

2008  Marked extension of the developmental team. Development of electronic (measuring of porosity) for Ball Aerocan CZ s.r.o., deployment module production quality control to the system MASA.

2009  Next extension of the team, development of the industrial electronic with CPU ARM7.

2010  Connection new function „Packer“ into system MASA for Ball Aerocan CZ s.r.o. System development MASA II. Implementation of data collection in SICO RUBENA s.r.o. The development of electronics - new version: measuring of porosity.

2011  Implementation new production lines in Ball Aerocan CZ s.r.o. and MORAVIA CANS a.s.. Connection of MASA to the SAP system in Ball Aerocan CZ s.r.o. The development of new electronics (differential amplifier).

History of sales [CZK]
History of sales

Aktuality


15.2.2013

Na webovém portálu www.blaja.cz vyšel článek Automatizace mezioperační kontroly kvality. Článek se zabývá automatizací mezioperační kontroly kvality v Ball Aerocan CZ s.r.o., zejména se zaměřením na sběr dat z měřících přístrojů s rozhraním Digimatic.


8.2.2013

Uvolněna nová aplikace ELFoxSound, která umožňuje číst data z plc Tecomat Foxtrot a poté je přehrát přes standardní zvukovou kartu pomocí řečového syntezátoru Epos.


3.9.2012

Zveme Vás na seminář Perspektivy automatizace II, kterého se zúčastníme s přednáškou Automatizace mezioperační kontroly kvality. Přednášet bude Ing. Slavomír Skopalík. Seminář se bude konat 12. září 2012 jako součást doprovodného programu 54. mezinárodního strojírenského veletrhu na Výstavišti v Brně. Naše přednáška bude začínat v 11:00 na Výstavišti v Brně v pavilonu P, sále P-1.


28.2.2010

Nový ceník produktů a služeb.


28.12.2009

Uvolněna aplikace S7Backup pro zálohování obsahu databloku z PLC Siemens S7-200, S7-300/400, S7-1200 přes ethernetové rozhraní.

 • Protokol ISO over TCP - S7 communication
 • Záloha dat do txt souboru
 • Aplikace je distribuována volně pro komerční i nekomerční použití


3.8.2009

Aktualizována ukázka online monitování linek přes WWW rozhraní.


4.7.2009

Uvolněna verze 1.0.2 programu MailAgent.


17.6.2009

V sekci ukázky je nová ukázka možností systému MASA.


4.5.2009

Elekt Labs s.r.o. se stala systémovým partnerem firmy ELKO EP, s.r.o. v oblasti nasazování systému INELS.


4.5.2009

Byla dokončena instalace systému MASA na Linku č.5 ve firmě Moravia cans a.s..


21.11.2007

Firma se zúčastnila semináře Řízení strojírenských podniků pořádaného VŠB TU Ostrava s přednáškou Zavedení mezioperační kontroly bez instalace PC.


1.11.2007

Firma se zúčastnila konference Firebird Developers' Day 2007 s přednáškou na téma Základy instalace a optimalizace. Přidáno do sekce Ke stažení.


10.11.2006

Firma se zúčastnila konference Databázový svět 2006 s přednáškou Náklady na vývoj databázových řešení. Konference proběhla 30.11.2006 ve Zlíně. Více informací naleznete na http://www.dbsvet.cz/, nebo http://www.cvis.cz/.


29.9.2006

Firma se bude účastnit 7.odborného semináře s mezinárodní účastí ŘÍZENÍ STROJÍRENSKÝCH PODNIKŮ , který pořádá Vysoká škola Báňská v Ostravě. Seminář se koná dne 17.-18.10.2006. Naše firma zde vystoupí s přednáškou na téma Využití sběru dat pro hodnocení pracovníku. Součástí této přednášky bude i vystoupení zástupce firmy Cebalsol s.r.o.


20.4.2006

Přednášky z konferencí Mezinárodní konference při příležitosti založení Fakulty strojní a Bělohrad 2006 přidány do sekce ke stažení.