Prevodnik

Elekt Labs s.r.o.

Sofistikovaná řešení pro běžný den.

MASA

Případové studie


Automatizace mezioperační kontroly kvality

Datum vydání: 1. únor 2013

Autor: Bc. Milan Kořínek

Jazyk: čeština

Zákazník: Ball Aerocan CZ s.r.o., MORAVIA CANS a.s.

Anotace

Žádný výrobní proces není dokonalý a v jeho průběhu se mohou vyskytovat výrobky s různými vadami. Pro maximalizaci jakosti výrobků a minimalizaci počtu vadných kusů se v různých fázích výroby provádí mezioperační kontrola kvality. V současné době se zvyšuje snaha o její automatizaci, což přináší řadu nesporných výhod jako nižší náklady, vyšší spolehlivost, možnost snadného zpracování, prezentace dat apod. Článek se bude zabývat automatizací mezioperační kontroly kvality, zejména se zaměřením na sběr dat z měřících přístrojů s rozhraním Digimatic.

Publikováno

Download

Připojení dvou nízkotlakých licích strojů do systému MASA

Datum vydání: 8. srpen 2012

Autor: Ing. Matěj Kozák

Jazyk: čeština

Zákazník: ČZ a.s.

Anotace

Současným trendem každé oblasti podnikání je snaha snižovat náklady na výrobu s cílem zachovat a upevnit si svůj podíl na trhu, případně je spojen se záměrem prosadit se na nových trzích. Z tohoto důvodu se hledají nové způsoby jak tohoto cíle dosáhnout za předpokladu zachování kvality a kvantity výrobků. V tomto článku je popsáno připojení a použití informačního systému MASA pro vyhodnocování dat z nízkotlakých licích strojů v prostředí slévárny hliníku v ČZ Strakonice a.s..

Publikováno

Download

Snadné rozšíření vstupů PLC s optickým oddělením

Datum vydání: 28. červenec 2009

Autor: Milan Kořínek

Jazyk: čeština

Zákazník: Ball Aerocan CZ s.r.o., MORAVIA CANS a.s.

Anotace

Jak už nadpis napovídá, v tomto článku se budu snažit o rozbor problematiky rozšiřování vstupů zařízení bez nutnosti připojovaní dalších modulů nebo periferií. Ve své práci jsem se už několikrát setkal s problémem nedostávajících se vzájemně galvanicky oddělených vstupů, s nemožností připojení dalších vstupních modulů, ať už z důvodu ceny nebo nedostatku místa.

Publikováno

Download

Využití sběru dat pro hodnocení pracovníků

Datum vydání: 2006

Autor: Ing. Slavomír Skopalík, Mgr. Leona Štáblová

Jazyk: čeština

Zákazník: CEBALSOL s.r.o. (nyní Ball Aerocan CZ s.r.o.)

Anotace

Pro spravedlivé hodnocení pracovníků je třeba mít dostatečně objektivní údaje o práci, kterou vykonali. Pro zajištění maximální míry objektivity je třeba hodnotit nejen kvalitu a kvantitu, ale mnoho dalších souvisejících aspektů (doby seřízení, doby oprav, zmetky, ...).

Příspěvek si klade za cíl rozebrat možnosti automatizace a objektivizace sběru dat, za účelem hodnocení nejen dělníků, ale i údržby a vedoucích zaměstnanců. Následně provést rozbor synergických efektů tohoto systému a ukázku jeho nasazení v reálném provozu (výroba hliníkových obalů v CEBALSOL s.r.o.).

Download

Vyhodnocení poměru nového a vratného materiálu v tavící peci

Datum vydání: 2005

Autor: Ing. Slavomír Skopalík

Jazyk: čeština

Zákazník: ČZ a.s.

Anotace

Grafická prezentace poměru nového a vratného materiálu v tavící peci STRIKO (dále jen poměr). Graf musí podávat relevantní údaje při zobrazení od jednoho dne po jeden měsíc. Řešení musí být integrováno do monitorovacího systému MASA.

Download

Aktuality


15.2.2013

Na webovém portálu www.blaja.cz vyšel článek Automatizace mezioperační kontroly kvality. Článek se zabývá automatizací mezioperační kontroly kvality v Ball Aerocan CZ s.r.o., zejména se zaměřením na sběr dat z měřících přístrojů s rozhraním Digimatic.


8.2.2013

Uvolněna nová aplikace ELFoxSound, která umožňuje číst data z plc Tecomat Foxtrot a poté je přehrát přes standardní zvukovou kartu pomocí řečového syntezátoru Epos.


3.9.2012

Zveme Vás na seminář Perspektivy automatizace II, kterého se zúčastníme s přednáškou Automatizace mezioperační kontroly kvality. Přednášet bude Ing. Slavomír Skopalík. Seminář se bude konat 12. září 2012 jako součást doprovodného programu 54. mezinárodního strojírenského veletrhu na Výstavišti v Brně. Naše přednáška bude začínat v 11:00 na Výstavišti v Brně v pavilonu P, sále P-1.


28.2.2010

Nový ceník produktů a služeb.


28.12.2009

Uvolněna aplikace S7Backup pro zálohování obsahu databloku z PLC Siemens S7-200, S7-300/400, S7-1200 přes ethernetové rozhraní.

  • Protokol ISO over TCP - S7 communication
  • Záloha dat do txt souboru
  • Aplikace je distribuována volně pro komerční i nekomerční použití


3.8.2009

Aktualizována ukázka online monitování linek přes WWW rozhraní.


4.7.2009

Uvolněna verze 1.0.2 programu MailAgent.


17.6.2009

V sekci ukázky je nová ukázka možností systému MASA.


4.5.2009

Elekt Labs s.r.o. se stala systémovým partnerem firmy ELKO EP, s.r.o. v oblasti nasazování systému INELS.


4.5.2009

Byla dokončena instalace systému MASA na Linku č.5 ve firmě Moravia cans a.s..


21.11.2007

Firma se zúčastnila semináře Řízení strojírenských podniků pořádaného VŠB TU Ostrava s přednáškou Zavedení mezioperační kontroly bez instalace PC.


1.11.2007

Firma se zúčastnila konference Firebird Developers' Day 2007 s přednáškou na téma Základy instalace a optimalizace. Přidáno do sekce Ke stažení.


10.11.2006

Firma se zúčastnila konference Databázový svět 2006 s přednáškou Náklady na vývoj databázových řešení. Konference proběhla 30.11.2006 ve Zlíně. Více informací naleznete na http://www.dbsvet.cz/, nebo http://www.cvis.cz/.


29.9.2006

Firma se bude účastnit 7.odborného semináře s mezinárodní účastí ŘÍZENÍ STROJÍRENSKÝCH PODNIKŮ , který pořádá Vysoká škola Báňská v Ostravě. Seminář se koná dne 17.-18.10.2006. Naše firma zde vystoupí s přednáškou na téma Využití sběru dat pro hodnocení pracovníku. Součástí této přednášky bude i vystoupení zástupce firmy Cebalsol s.r.o.


20.4.2006

Přednášky z konferencí Mezinárodní konference při příležitosti založení Fakulty strojní a Bělohrad 2006 přidány do sekce ke stažení.