The Innovative Software Company

Vyvinuli jsme pro Kingspan transportní modul do MES systému MASA, jenž umožňuje plánování dopravy s napojením a náš optimalizátor balíků s možností doplnit automatické rozvrhování balíků do kamionů pro maximální využití prostoru kamionu.