The Innovative Software Company

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana přírodovědecké fakulty

Stali jsme se partnery Studentské vědecké soutěže O cenu děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2017. Cílem této soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Více zde: http://svoc.prf.upol.cz/