Prevodnik

Elekt Labs s.r.o.

Sofistikovaná řešení pro běžný den.

MASA

Profil firmy


Elekt Labs s.r.o. je technologická firma, jež se od svého vzniku zaměřuje na vývoj a nasazení systémů pro plánování, optimalizaci a sběr dat ve výrobě v průmyslových podnicích.

Firma je striktně zaměřena na potřeby zákazníka s cílem vytvořit stabilní, rychlý, předvídatelný a především uživatelsky přívětivý program/systém (standardní akceptační test vyžaduje, aby SW byla schopna ovládat obsluha s žádným nebo minimálním zaškolením).

Naším cílem je poskytovat technicky kvalitní řešení s vysokou přidanou hodnotou. Řešení se navrhujeme výhradně v úzké spolupráci se zákazníkem podle objektivních kriterií bez ohledu na aktuální módu tak, aby zákazník dostal kvalitní řešení na takové technické úrovni, jež bude postačovat po celou plánovanou životnost díla při přijatelné ceně a servisu.

MASA - Měřící a Statistická Aplikace

MASA je výrobní informační systém určený pro monitorování a vyhodnocování stavu strojů, zařízení či jiných technologických celků na základě automatizovaného sběru dat. Cílem aplikace je soustavně a rychle identifikovat problémová místa za účelem jejich odstranění a tím přispět k podstatné úspoře nákladů, zvýšení jakosti a kvantity výroby. Princip aplikace je postaven na průběžném ukládána do databáze a jejich následném zpracování prostředníctvím volitelných modulů, případně poskytnutím těchto dat pro vlastní zpracování.

Základní vlastnosti a funkce

MASA2
 • Okamžitý přehled o dění na sledovaných strojích.
 • Okamžitě dostupný pohled na historické údaje (za celou dobu sběru dat).
 • Intuitivní ovládání přes WWW rozhraní.
 • Statistické vyhodnocení dat.
 • Neomezený počet uživatelů - platí se za sledovaný stroj, ne za uživatele.
 • Zjednodušená verze jako součást vizualizace stroje (není třeba serveru, ani připojení k podnikové síti).
 • Snadná rozšiřitelnost na další stroje.
 • Modulárnost - zákazník si koupí, jen to co potřebuje, není nucen si kupovat nic navíc.
 • Možnost přístupu přes síť internet (šífrování a autentizace jménem a heslem je samozřejmostí).
Další aktivity
 • Programování DB aplikací - programování DB aplikací na platformě Firebird, zejména v kombinaci s napojením na PLC nebo jinou technologii.
 • Programování PLC - programování PLC Simatic firmy Siemens se zaměřením na komunikace a sběr dat z výrobních linek a měřících přístrojů.
 • Vývoj elektroniky - pro speciální případy, kde není možné zakoupit hotové řešení, přistupujeme k vlastní nebo zakázkové výrobě elektroniky.
 • Řešení atypických úloh - řešení úkolů, které svou podstatou vyžadují mezioborové znalosti, nebo přístup na úrovni vývoje či aplikovaného výzkumu. Mezi typické úlohy, jež jsme řešili patří:
  • Pravidlové inkrementální parametrické optimalizátory vyvinuté pro Kingspan, a. s.
  • Analýza teplot provalků na válcovně VB-UT pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
  • Implementace simulátoru PLC S7-300 na síti Ethernet pro Kingspan, a.s.
  • Připojení přístrojů s rozhraním DIGMATIC k PLC S7-200 pro Ball Aerocan CZ s.r.o.
  • Vícebarevná ovládací tlačítka pro Ball Aerocan CZ s.r.o.
  • Analýza poměru nového a vratného materiálu (vice zde) pro ČZ a.s.
Vývojový tým

Vývojový tým se skládá ze špičkových techniků, kteří jsou schopni řešit velmi náročné problémy k maximální spokojenosti zákazníka. O jejich odborné úrovni svědčí kromě vlastních projektů i pravidelná každoroční účast v roli přednášejících na odborných konferencích.

Historie

2004  Založení firmy. Programování DB systémů v DELPHI a v ASP.NET. Realizace připojení strojů do monitorovacího sytému MASA v ČZ a.s. divize Slévárna hliníku.

2005  Zřízení vývojové kanceláře ve Velkém Týnci. Realizace automatického systému vyhodnocení teplot provalků pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. s využitím jádra systému MASA pro záznam vyhodnocených dat.

2006  První stálí zaměstnanci, rozšíření o programování PLC Simatic S7-200, první zakázky mimo Českou republiku, členství v technologickém klastru ITEKO, nasazení sytému MASA v Toray Textiles Central Europe s.r.o..

2007  Kompletní dodávky elektro výzbroje. Dokončení instalace automatizovaného systému řízení, optimalizace a odvádění výroby v Kingspan Sp. z o.o. (Polsko) a Kingspan kft. (Maďarsko).

2008  Výrazné rozšíření vývojového týmu. Vývoj elektroniky (měření porosity) pro Ball Aerocan CZ s.r.o., nasazení modulu kontroly kvality výroby do systému MASA.

2009  Další rozšíření týmu, vývoj průmyslové elektroniky s CPU ARM7.

2010  Zapojení nové pozice „Balička“ do systému MASA pro Ball Aerocan CZ s.r.o. Vývoj systému MASA II. Implementace sběru dat v SICO RUBENA s.r.o. Vývoj nové verze multifunkční desky porosimetru.

2011  Připojení nových výrobních linek v Ball Aerocan CZ s.r.o. a MORAVIA CANS a.s.. Napojení systému MASA na systém SAP v Ball Aerocan CZ s.r.o. Vývoj nové elektroniky (diferenciální zesilovač).

Historie tržeb [CZK]
Historie tržeb

Aktuality


15.2.2013

Na webovém portálu www.blaja.cz vyšel článek Automatizace mezioperační kontroly kvality. Článek se zabývá automatizací mezioperační kontroly kvality v Ball Aerocan CZ s.r.o., zejména se zaměřením na sběr dat z měřících přístrojů s rozhraním Digimatic.


8.2.2013

Uvolněna nová aplikace ELFoxSound, která umožňuje číst data z plc Tecomat Foxtrot a poté je přehrát přes standardní zvukovou kartu pomocí řečového syntezátoru Epos.


3.9.2012

Zveme Vás na seminář Perspektivy automatizace II, kterého se zúčastníme s přednáškou Automatizace mezioperační kontroly kvality. Přednášet bude Ing. Slavomír Skopalík. Seminář se bude konat 12. září 2012 jako součást doprovodného programu 54. mezinárodního strojírenského veletrhu na Výstavišti v Brně. Naše přednáška bude začínat v 11:00 na Výstavišti v Brně v pavilonu P, sále P-1.


28.2.2010

Nový ceník produktů a služeb.


28.12.2009

Uvolněna aplikace S7Backup pro zálohování obsahu databloku z PLC Siemens S7-200, S7-300/400, S7-1200 přes ethernetové rozhraní.

 • Protokol ISO over TCP - S7 communication
 • Záloha dat do txt souboru
 • Aplikace je distribuována volně pro komerční i nekomerční použití


3.8.2009

Aktualizována ukázka online monitování linek přes WWW rozhraní.


4.7.2009

Uvolněna verze 1.0.2 programu MailAgent.


17.6.2009

V sekci ukázky je nová ukázka možností systému MASA.


4.5.2009

Elekt Labs s.r.o. se stala systémovým partnerem firmy ELKO EP, s.r.o. v oblasti nasazování systému INELS.


4.5.2009

Byla dokončena instalace systému MASA na Linku č.5 ve firmě Moravia cans a.s..


21.11.2007

Firma se zúčastnila semináře Řízení strojírenských podniků pořádaného VŠB TU Ostrava s přednáškou Zavedení mezioperační kontroly bez instalace PC.


1.11.2007

Firma se zúčastnila konference Firebird Developers' Day 2007 s přednáškou na téma Základy instalace a optimalizace. Přidáno do sekce Ke stažení.


10.11.2006

Firma se zúčastnila konference Databázový svět 2006 s přednáškou Náklady na vývoj databázových řešení. Konference proběhla 30.11.2006 ve Zlíně. Více informací naleznete na http://www.dbsvet.cz/, nebo http://www.cvis.cz/.


29.9.2006

Firma se bude účastnit 7.odborného semináře s mezinárodní účastí ŘÍZENÍ STROJÍRENSKÝCH PODNIKŮ , který pořádá Vysoká škola Báňská v Ostravě. Seminář se koná dne 17.-18.10.2006. Naše firma zde vystoupí s přednáškou na téma Využití sběru dat pro hodnocení pracovníku. Součástí této přednášky bude i vystoupení zástupce firmy Cebalsol s.r.o.


20.4.2006

Přednášky z konferencí Mezinárodní konference při příležitosti založení Fakulty strojní a Bělohrad 2006 přidány do sekce ke stažení.